På svenska

Finlands ponnytravförbund rf, FPTF rf, är grundat år 1994. Målet med verksamheten är att utveckla och upprätthålla ponnytravsporten i Finland i samarbete med Finska Hippos. Fptf bevakar sina medlemmars intressen och fungerar som sakkunnnig i ärenden som berör ponnytravsporten, samt har ett speciellt intresse i att tävlingsponnyna behandlas väl och att kuskarnas körstil är klanderfri.

Ponnytravsporten

Ponnylopp körs som ingsprängda lopp i samband med det stora traven och som enskilda ponnytrav. Tävlingssträckan varierar mellan 1100-2100 m. Man får inte spela totolisatorspel i ponnyloppen.

Ponnysar tävlar i två kategorier:
A-kategorin, mankhöjd max 107 cm, shetlandsponnyer
B-kategorin, mankhöjd 107,1-130 cm, andra renrasiga ponnyer, vanligtvis gotlandsruss, shetlandsponnyer vars mankhöjd överskrider 107 cm.

I båda kategorierna tävlas det i monte och kärrlopp. Huvudsakligen från kärra i de ca 400 lopp som årligen körs.

För att få köra i ponnylopp bör du inneha P-körkort, som du kan ta året du fyller 10 år. Året då kusken fyller 12 år får den tävla med B kategori ponny. Med A-kategori ponny får kusken tävla tills det år kusken fyller 18, B -kategorins kuskålder har ingen övre gräns (från 1.6.2022).


Finlands ponnytravförbund rf, FPTF

Verksamhetsmålen är bla att utveckla och upprätthålla ponnytravsporten, samt att göra sporten känd i samarbete med Finlands Hippos. FPTF fungerar som ponnytravsportens sakkännare och försöker  med sin verksamhet bidra till att ponnylopp körs i större utsträckning, att tävlingsmöjligheterna skulle vara jämlka i hela landet och tävlingssituationerna rättvisa för alla tävlanden.

FPTF har gjort ett förtjänstfullt arbete i samarbete med Finlands Hippos, travbanorna och övriga organisationer inom hästbranchen. Det har bla möjliggjort att ponnynas mästerskapslopp och övriga storlopp kan köras i samband med de stora travhändelserna. FPTF kommer också i fortsättningen att samarbeta med travbanorna, för att få ponnynas storlopp på den plats de förtjänar.

FPTF vill utveckla sporten och reglementet så att det är jämlikt för alla tävlanden. Reglementet utarbetas i samarbete med Finlands Hippos.

From 2017 delar Finlands ponnytravförbund och Finlands Hippos ungdomsverksamhet på sej, efter att ha haft ett gemensamt medlemskap i 6 år.
Vem som helst kan bli medlem i FPTF, välkommen med!
 


Medlemsavgifter

 

Juniormedlem 14 euro / år
(up till 18 år)

Seniormedlem 17 euro / år
(över 19-åriga)

Understödande medlem 5 euro / år

Samfundsmedlem​ 35 euro / år

Understödande samfundsmedlem​ 100 euro / år

 


 

Heldag Åbo 5. Juni 2022


1.        A Rekordhandicap 1120 Grundlag  3.25,0 + 20 m/3,7 s. 3.06,5 och sämre. Ostartat får -20 m.

2.        A Rekordhandicap 1100 Grundlag  3.09,0 + 20 m/3,4 s. 2.48,6 och sämre.                                

3.        A Rekordhandicap 1100 Grundlag  2.55,0 + 20 m/2,9 s. 2.37,6 och sämre.*                  

4.        A Autostart 1100 2.58,0 och sämre.                                                                                                      

5.        A Rekordhandicap, monté 1100 Grundlag  2.42,0 + 20 m/2,7 s.                                       

6.        A Rekordhandicap 1600 Grundlag  2. 39,0 + 20 m/2,0 s. 2.19,0 och sämre.                               

7.        A Rekordhandicap 1600 Grundlag  2.29,0 + 20 m/ 1,8 s. 2.11,0 och sämre.                               

8.        A Autostart 1100 2.17,0 och sämre.                                                                                                      

9.        A Rekordhandicap 1600 Grundlag  2.19,0 + 20 m/ 1,6 s.
           

10.      B Rekordhandicap 1620 Grundlag  2.38,0 + 20 m/1,9 s. 2.20,9 och sämre. Ostartat får -20 m.

11.      B Rekordhandicap 1600 Grundlag  2.21,0 + 20m/1,8 s. 2.03,0 och sämre.                                 

12.      B Rekordhandicap, monté 1600 Grundlag  2.10,0 + 20 m/1,4 s.                                        

13.      B Rekordhandicap 1600 Grundlag  2.05,0 + 20 m/1,5 s. 1.50,0 och sämre.                    

14.      B Autostart 1600 2.00 och sämre.                                                                                                         

15.      B Rekordhandicap 2100 Grundlag  1.55,0 + 20 m/1,0 s.                                                       


* Black Horse ”Unga stjärnor”. Körsven kan vara max. 16 år (fylla i år).