Poniraviurheilun 10 teesiä

26.9.2023


PONIRAVIURHEILUN 10 TEESIÄ


PONIRAVIURHEILU ON REILUA PELIÄ - SUOMEN PONIRAVIYHDISTYS HALUAA MUISTUTTAA ETTÄ PONIRAVIURHEILUSSA ON KYSE REILUSTA PELISTÄ. PONIRAVIURHEILUA OHJAAVAT PERIAATTEET, JOITA JOKAISEN HARRASTAJAN TULEE MUISTAA NIIN TALLILLA KUIN KILPAILUISSAKIN:

*TURVALLISUUS

*YHTEISÖLLISYYS

*SUVAITSEVAISUUS

*VASTUULLISUUS

*REHELLISYYS JA HYVÄ KÄYTÖS

*TERVEET ELÄMÄNTAVAT

*PONIN HYVINVOINTI

*TOISTEN IHMISTEN, ELÄINTEN JA LUONNON KUNNIOITTAMINEN

*TAVOITTEELLISUUS

*ESIMERKKINÄ TOIMIMINEN - TEE NIIN KUIN OPETATPONNYTRAVSPORTENS 10 TESER


PONNYTRAVSPORTEN ÄR REJÄLT SPEL- FINLANDS PONNYTRAVFÖRBUND OCH VILL PÅMINNA OM ATT DET ÄR FRÅGAN OM FAIR PLAY I PONNYTRAVSPORTEN . PONNYTRAVSPORTEN STYRS AV FÖLJANDE PRINCIPER , SOM VARJE INDIVID BÖR KOMMA IHÅG SÅVÄL SOM PÅ TÄVLINGSPLATSEN SOM HEMMA.


* TRYGGHET

*GEMENSKAP

*TOLERANS

*ANSVARSFULLHET

*ÄRLIGHET OCH GOTT BETEENDE

*SUNDA LEVNADSVANOR

*PONNYNS VÄLMÅENDE

*TA I BEAKTANDE ANDRA MÄNNISKOR , DJUR OCH NATUREN

*MÅLMEDVETENHET

*FUNGERA SOM FÖREBILD – LEV SOM DU LÄR