Ponisarjat

4.1.2024

Ponisarjat: miten, miksi milloin ja kenelle

Ponisarjat puhuttavat harrastajia säännöllisesti ja muistellaan miten sarja-asiat menivätkään.

Muistathan merkitä ponisi valmennukseen hyvissä ajoin ja poistathan myös valmennuksesta poistuneet ponit?

Sarjat suunnitellaan aina niille poneille, mitä kunkin radan vaikutusalueella on valmennuksessa.

Sarjat julkaistaan Heppa-järjestelmään kahden kuukauden sykleissä ja seuraavan kahden kuukauden sarjat julkaistaan noin 1,5 kuukautta ennen uuden jakson alḱamista. Eli nyt on viime päivät vaikuttaa maalis-huhtikuun sarjoille.

Sarjoja saa toivoa Spry:n palautekanavaan ja ne otetaan huomioon, varsinkin, jos sarjatoive ja -palaute on perusteltu. 
Ponisarjoista ja niiden julkaisemisesta Heppa-järjestelmään vastaa aina kukin ravirata itse.

Poniraviyhdistyksen työryhmä esittää ajettavia ponisarjoja osalle raviradoista, jotka ovat niitä yhdistykseltä tilanneet ja nämä ehdotukset perustuvat aina siihen tuoreeseen dataan minkälaisia poneja radan vaikutusalueella on valmennuksessa.

Jokaiselle kilpailualueelle pyritään saamaan ainakin yksi sarja ihan jokaiselle alueen ponille. Sarja ei aina kuitenkaan ole omalla kotiradalla, vaan se voi olla myös naapuriradalla. Sopiva sarja ei kuitenkaan tarkoita paalulle pääsyä ja A-ja B-ponien sarjat on suhteessa ponien määrään.

Kun sarjat on julkaistu Heppa-järjestelmään, ei niitä voi muuttaa kuin erittäin perustellusta syystä, joka voi olla esimerkiksi selvä virhe sarjan nousussa.

 Sarjojen laadinnassa pyritään aina tasapuolisuuteen.