Webinaari - ajankohtaista säännöistä

22.3.2023

Ensi viikon tiistaina 28.3. klo 17 kannattaa hypätä linjoille - niin poniraviohjastajat kuin heidän vanhemmat. Kilpailutuomari Jarkko Korhonen kertoo sääntömuutoksista sekä muista ajankohtaisista asioista ravikilpailusääntöihin liittyen ja tietysti tuolloin on myös ainutlaatuinen mahdollisuus kysyä suoraan tuomarilta.

Jos sinulla on ponilisenssikoe tältä vuodelta suorittamatta, webinaariin osallistumalla voit korvata kokeen. Muista tuolloin ilmoittaa asiasta hanna.narhinen@hippos.fi ja kirjautua linjoille koko nimelläsi.

Webinaari toteutetaan SPRY:n ja Suomen Hippoksen yhteistyössä. Raviurheilun nuorisotoiminta

Linkki webinaariin:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUyZGEzZGItY2IxZC00Mzc4LWI2M2ItOTc4YzlhNzY1ZWRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e07c1ffa-d8f6-4e15-b670-b65d43058578%22%2c%22Oid%22%3a%22a6394471-3d46-4069-87d1-40df685e684a%22%7d